Back to top

Program Priorytetowy "MOJA WODA"

Inne
Sylwia Kowalska

Od wczoraj (1.07.br.) można składać wnioski dla zadań realizowanych w 2020 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Celem tego programu jest łagodzenie skutków suszy w Polsce. „Moja Woda” to program, który pozwoli na sfinansowanie aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji."- minister klimatu Michał Kurtyka

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu, określone są w treści Programu stanowiącego załącznik do ogłoszenia oraz w Regulaminie naboru wniosków.

Szczegółowe informacje: www.wfosgw.poznan.pl

do 5 000 zł dotacji na instalację