Back to top

Służba przygotowawcza - zrób pierwszy, milowy krok do zawodowej służby wojskowej III TURNUS

Inne
Sylwia Kowalska

Służba przygotowawcza – zrób pierwszy, milowy krok do zawodowej służby wojskowej

Marzenia o karierze zawodowego żołnierza, chęć spełnienia swoich aspiracji życiowych, świadomie zaplanowana ścieżka zawodowa w Wojsku Polskim, brak pomysłu na życie, a może po prostu chęć zdobycia stabilnej i pewnej pracy?

Rożne są powody, dla których ludzie wiążą swoje życie zawodowe z wojskiem. Przekonaj się, że służba dla Ojczyzny to także coś dla Ciebie! To najlepszy czas na zmiany, tym bardziej, że nadarza się ku temu świetna okazja!

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu prowadzi aktualnie nabór na III turnus służby przygotowawczej planowany na okres 14 września- 18 grudnia 2020 r. To oferta dla wszystkich, którzy dotychczas nie odbyli szkolenia wojskowego oraz którzy nie pełnili służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, a chcieliby je zrealizować w trybie ochotniczym. Kandydaci muszą jednak spełniać określone warunki. Jakie? Służbę przygotowawczą mogą pełnić osoby pełnoletnie, niekarane za przestępstwo umyślne, posiadające obywatelstwo polskie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby, a także odpowiednie wykształcenie. W przypadku szkolenia na potrzeby korpusu szeregowych wymagane jest wykształcenie gimnazjalne lub ukończone osiem klas szkoły podstawowej.

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zadbały, by odbycie przeszkolenia wojskowego nie odbiło się w negatywny sposób na finansach ochotnika i jego najbliższych. W trakcie pełnienia służby przygotowawczej żołnierzowi zagwarantowane jest uposażenie w wysokości zależnej od stopnia wojskowego (dla szeregowego 1 095 zł brutto na miesiąc, przy czym kwota ta podlega opodatkowaniu w wysokości jedynie 17%), zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie oraz bezpłatna opieka medyczna i stomatologiczna. Ponadto, przez cały okres pełnienia służby przygotowawczej żołnierz podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu, a po jej zakończeniu otrzymuje odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w 2020 roku- 2 600 zł brutto. Ale to nie wszystko! Osoby posiadające na wyłącznym utrzymaniu niepracującego małżonka, dzieci lub rodziców, otrzymują dodatkowo miesięcznie w trakcie pełnienia służby zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku 2019.

Pamiętaj!

Służba przygotowawcza jest pierwszym, milowym krokiem do zawodowej służby wojskowej w Wojsku Polskim. Umożliwi Ci ona zdobycie dającego prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym zawodu żołnierza. Lecz zdobycie stabilnej i pewnej pracy to nie wszystko! W trakcie szkolenia wzmocnisz swoje cechy osobowe, odwagę, zdecydowanie i poczucie własnej wartości oraz zdobędziesz unikalne kwalifikacje, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać swój potencjał kompetencyjny i zawodowy.

Podejmij wyzwanie i już dziś złóż wniosek do służby przygotowawczej!

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie WKU w Poznaniu przy ul. Rolnej 51, pod nr tel. 261-573-470 lub na stronie internetowej www.wkupoznan.wp.mil.pl

Złóż wniosek do służby przygotowawczej, brak kosztów szkolenia, miesięczne uposażenie, bezpłatna opieka medyczna i stomatologiczna, odprawa