Back to top

XX Sesja Rady Powiatu w Poznaniu - 10.12.2020. godz. 10:00

Ogłoszenia
Sylwia Kowalska

Informujemy, że w dniu 10 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 10:00 odbędzie się XX Sesja Rady Powaitu w Poznaniu, na której rozpatrywany będzie raport o stanie powiatu oraz udzielane będzie Zarządowi Powiatu w Poznaniu wotum zaufania i absolutorium.

Linki:

Raport o stanie Powiatu Poznańskiego za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019

Transmisja z obrad Rady Powiatu