Back to top

Trwa nabór wniosków na program likwidacja azbestu

Ogłoszenia
Sylwia Kowalska

Drodzy Mieszkańcy,

informujemy, że trwa nabór wniosków na likwidacje azbestu 2020.

Pisemne wnioski należy składać w urzędach gmin właściwych ze względu na położenie nieruchomości. 

Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do urzędu gminy.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest